بازگشت به لیست شرکت ها

کاسپید

كاسپید با طراحی سایت و بهینه سازی وب بیش از 1000 شرکت و میزبانی بیش از 2000 وب سایت پیشتاز در ارائه خدمات وب به واحدهای صنعتی، سازمانها و ادارات دولتی، شركتهای خصوصی و موسسات آموزشی و تحقیقاتی می باشد.
استفاده از تكنیكهای روز در طراحی و بهینه سازی سایت، داشتن سرور اختصاصی در انگلستان، داشتن مدرک بین المللی از گوگل، ارتباط با بانکهای بین المللی جهت فروش Online، دارای شركت ثبت شده در انگلستان، ایران و امارات، پشتیبانی و پاسخگویی 24 ساعته به مشتریان خود از مزایای كاسپید نسبت به بقیه شركتهای طراحی سایت می باشد.