بازگشت به لیست شرکت ها

مهر یاسان

شرکت راهکار مهریاسان از سال 1382  فعالیت خود را در تهران آغاز نموده است و با عنایت به پتانسیل فوق العاده بالا در زمینه فعالیت های اصلی شرکت طراحی سایت با برنامه ریزی و سازماندهی مجدد سعی دارد بتواند بخش بسیار بزرگتری از بازار تخصصی طراحی وب سایت،طراحی پرتال و بهینه سازی وب سایت را تصاحب کند.