بازگشت به لیست شرکت ها

ماهان وب

مجموعه ماهان وب از سال 1383 بصورت تخصصی فعالیت خود را در اینترنت و وب متمرکز ساخت. در این گذار ، چالش عمده ای پیش روی ما بوده و هست، چرا كه می بایست متناسب با استانداردسازي پروژه ها از لحاظ كيفي، پاسخگوي نيازها و توقعات روز افزون مشتریان نيز بود. بالا بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نبود که به طور اتفاقی حاصل گردد. دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی نگرش راهبردی ماهان وب در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام گرفته است برای اين مجموعه تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته است