بازگشت به لیست شرکت ها

طراحی پرتو

تکنولوژی روز دنیا
شرکت طراحی پرتو از تکنولوژی و زبان های روز دنیا برای طراحی وب سایت ها و برنامه های اندروید استفاده می کند. برنامه نویسان این شرکت از جدید ترین نسخه زبان شی گراء PHP و بانک اطلاعاتی MySql برای طراحی وب سایت ها و پرتال ها و از زبان قدرتمند JAVA , Android SDK برای طراحی و اجرا برنامه های اندروید استفاده می کند.