بازگشت به لیست شرکت ها

طراحان البرز

پروسه طراحی سایت در تام وب کاملا به صورت اختصاصی می باشد به این صورت که ابتدا تیم تحقیق و توسعه تام وب به تحقیق در مورد زمینه کاری و مونیتورینگ نمونه های موفق داخلی و خارجی مربوطه می پردازد .
تیم گرافیک تام وب با بررسی زمینه کاری و نظرات اعلام شده از سوی کارفرما و نتایج بدست آمده از گروه تحقیق و توسعه اقدام به طراحی اولیه می نماید .