بازگشت به لیست شرکت ها

آریا وب

فروش گسترده پکيجهای آماده در کشور!
متأسفانه در سالهای گذشته بسياری از فعالان عرصه طراحی و پياده سازی وب سايت، با الگوگيری از شرکتهای همکار خود و صد البته با استفاده از عدم آگاهی مشتريان خود، بصورت فزاينده ای به فروش پکيجهای آماده ترجمه شده خارجی و يا تهيه پکيجهای آماده فارسی (که طبيعتا از نمونه های خارجی ضعيف تر است) آورده اند. تا جايی که شايد به جرأت بتوان گفت امروزه کمتر شرکت طراح وب را می توان يافت که بطور جدی به پياده سازی وب سايت بپردازد و اين موضوع موجب کند شدن جدی روند افزايش کيفيت و خلاقيت در وب سايتهای فارسی شده است.
پکيجهای آماده البته اساسا بی استفاده نيستند و استفاده از آنها در وبسايتهای شخصی و دانشجویی که لازم است با هزينه اندکی راه اندازی شوند مناسب است.