بازگشت به لیست شرکت ها

آتیه گستران اکسین

شرکت آتیه گستران اکسین از سال 1387  فعالیت خود را در تهران آغاز نموده است و در سال 1387 با مدیریت جدید و با عنایت به پتانسیل فوق العاده بالا در زمینه فعالیت های اصلی شرکت طراحی وب سایت با برنامه ریزی و سازماندهی مجدد سعی دارد بتواند بخش بسیار بزرگتری از بازار تخصصی طراحی وب سایت، طراحی پرتال و بهینه سازی وب سایت را تصاحب کند.