طراحی سایت و پورتال سازمان و نهاد دولتی و خصوصی

در اکثر مواقع مفهوم پورتال (پرتال) با وب سایت اشتباه گرفته می شود اما باید توجه نمود که پورتال مفهومی بسیار فراتر و گسترده تر از وب سایت دارد. این سوء تعبیر بیشتر به این خاطر بوجود می آید که یک پورتال از طریق وب نیز قابلیت تعامل با کاربران و پرسنل مختلف را دارد. ولی در واقع یک پورتال ، درگاه ، دروازه یا مکانی است که اطلاعات ، اسناد و امور مهم اعم از اطلاعات و اسناد درون سازمان و سازمانهای مرتبط را بصورت یکپارچه ، سازماندهی و مدیریت می نماید و امکان ثبت و تغییر و مدیریت اطلاعات ، اسناد ، پرسنل و کاربران را بصورتی جامع و به روشهای مختلف تحت وب و تحت شبکه های گوناگون دیگری مانند شبکه های اینترانت و... فراهم می نماید.

همچنین یکی از قابلیتهای ویژه و اساسی پورتال ها، امکان ارتقاء و گسترش بر اساس نیازهای سازمان است یعنی یک پورتال این قابلیت را دارد که شبیه یک مادر بورد پیشرفته کامپیوتر عمل نماید و کلیه بخش ها و امکانات آن با توجه به نیازهای سازمان در طول زمان قابل گسترش و ویژه سازی باشد. بطوریکه قابلیتها و امکانات جدید بصورت برنامه های جانبی و ماژول برای سیستم ساخته شده و قابل راه اندازی بر روی آن باشند.


همچنین قابلیت یکپارچه سازی پورتال ( پرتال ) یکی از ویژگیهای اساسی پورتال می باشد که در واقع یک پورتال اطلاعات، اسناد و سرویسهای منابع مختلف را کنار یکدیگر بصورت یکپارچه قرار داده و تحت یک طرح ویژه و امنیتی ارائه می نماید که این ویژگی نه تنها کلیه منابع یک سازمان را به هم پیوند می دهد بلکه اطلاعات و اسناد بین سازمانها و نهادهای مختلف را نیز می تواند بصورت یکپارچه سازماندهی نماید.

در واقع از نقش های پورتال سازمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- با سایر نرم افزارهای مبتنی بر وب سازمان ارتباط برقرار می کند.

- با سایر سازمان ها و ارگان های مرتبط و پورتال های آنها ارتباط برقرار می کند.

- برای انواع مخاطبین، سرویس های ویژه ایشان را ارائه می کند.( مدیریت دسترسی )

- با بانک های اطلاعاتی مرتبط ارتباط برقرار می کند.

- خدماتی از سازمان را که قابلیت ارائه از طریق وب را داشته باشد به صورت مجتمع ارائه می نماید.

در یک پورتال سازمانی موفق، بخش اعظم خدمات سازمان در قالب فرآیندهای مشخص به صورت آنلاین و در قالب زیر سیستم های پورتال ارائه می گردد و در واقع یک سامانه اتوماسیون تحت وب برای عموم مخاطبین ایجاد می شود. مسلماً با نتایج اتوماسیون آشنا هستید.
 

- کاهش حجم قابل ملاحظه مراجعه

- کاهش حجم بوروکراسی و ذخیره منابع مصرفی

- ارائه خدمات به صورت تمام وقت و لاینقطع

- حذف گلوگاهها و صفوف کاری

- افزایش سطح رضایتمندی مراجعین و پرسنل

- دسترسی به خدمات از هر جا و در هر زمان ( حذف محدودیت ها )

- افزایش بهره وری پرسنل و امکان سرمایه گذاری بر منابع انسانی

- کنترل و نظارت دقیقتر و سرعتر بر روند اجرای فرآیندها

- و  مهمتر از همه صرفه جویی غیر قابل تصور در هزینه های جاری سازمان