راه اندازی استارت آپ

سرویس های بسیاری در سراسر جهان با ایده هایی ناب به وجود می آیند و در مدتی کوتاه موفق می شوند مسیری صد ساله را در یک شب طی کنند.

موفقیت این شرکت های تازه تاسیس توجه دیگر افراد را نیز به مفهوم استارت آپ جلب کرده است. این روز ها مقالات بسیاری در رابطه با چگونگی راه اندازی یک استارت آپ موفق در سطح اینترنت منتشر می شوند و کاربران بسیاری رویاهای خود را در راه اندازی استارت آپی متفاوت جستجو می کنند.

راه اندازی استارت آپ چند سالی می شود که در ایران نیز رونق پیدا کرده است. برگزاری رویداد های مختلف در طول سال های گذشته کمک کرده تا همزمان با دیگر کشور ها، کاربران ایرانی نیز در سدد استارت آپ راه انداختن قرار بگیرند.

امکاناتی که چیتاسافت میتواند برای همکاری با راه انداز استارتاپ ها ارائه دهد:

- شما میتوانید استارتاپ خود را در سطح وب مطرح کرده و سرمایه گذاران و مشریان جدید خود را بیابید.

- اطلاعیه های استخدام خود را برای گرفتن نیروهایی اجرایی استارتاپ توسط وبسایت خود.

- راه اندازی یک کمپین بازاریابی دیجیتال که باعث تبدیل شدن به یک برند تجاری و یکه تاز بودن در بین رقبای فعال در عرصه ی خود شوید.