بازگشت به لیست محصولات

طراحی پورتال شعرا

شعرا افرادی هستند که در شکل گیری بسیاری از مراحل تاریخی یک جامعه نقش داشته و خواهند داشت. افرادی که با زبانی شیرین و روان، گاهی حقایقی تلخ و سخت را بیان می کنند، گاهی امید و شادی را زنده می کنند و گاهی رفتارهایی را نکوهش می کنند. با وجود اینکه تعداد زیادی شاعر در سطح کشور به شعرسرایی مشغولند ولی تا کنون ساماندهی کامل و جامعی انجام نشده است.

پورتال جامع گپنا با هدف ساماندهی شعرای معاصر و معرفی آثار و شخصیت های برجسته گذشته توسط چیتاسافت طراحی و پیاده سازی شد.

نظرات کاربران

0 نظر