بازگشت به لیست محصولات

طراحی وب سایت رسمی بنیاد خیریه

موسسه خیریه حمایت از کودکان دنیای پر مهر شیرین در سال 1392 زیر نظر اداره کل بهزیستی استان البرز با اهداف ذیل تشکیل گردید.

موضوع :موسسه خیریه
1-تاسیس مراکز تگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی
2- کمک به خانواده های نیازمند
3- حمایت از زنان سرپرست خانوار ، بی سرپرست و معلولین
4- ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد کم درآمد و بیکار و مددجویان بهزیستی و ...
5- انجام خدمات مشاوره ای در تمامی زمینه ها برای کلیه اقشار
6- حمایت و خرید جهیزیه و ملزومات ازدواج برای دختران بی سرپرست و معلولین
7- کمک به درمان خانواده های نیازمند و معلولین
8- انجام فعالیت های آموزشی، فرهنگی، درمانی در راستا حل طلاق و اعتیاد
9- تاسیس کلینیک مددکاری

نظرات کاربران

0 نظر