بازگشت به لیست محصولات

طراحی نسخه جدید آکادمی اندیش سیستم

آکادمی اندیش سیستم از مجموعه های فعال در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم های هوش تجاری است که فعالیت خود را با برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی تخصصی مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و همچنین دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران آغاز نمود که از جمله آنان می توان به دوره های کوتاه مدت و بلند مدت زیر اشاره داشت:

۱ – دوره تحلیل سیستم (کوتاه مدت)

۲ – دوره طراحی سیستم (کوتاه مدت)

۳ – دوره سیستم های اطلاعات سازمانی (کوتاه مدت)

۴ – دوره مهندسی شبکه (بلند مدت)

۵ – دوره کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش مدیریت سیستم (بلند مدت)

۶ – دوره کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش سیستم هوش تجاری (بلند مدت)

نظرات کاربران

0 نظر