بازگشت به لیست محصولات

طراحی فروشگاه اینترنتی کالا دندان

موسسه آموزش علوم دندانپزشکی سینا اولین موسسه خصوصی در ایران برای آموزشهای آزاد و تکمیلی عــلوم دنـدانپزشـــکی می باشد. این موسسه به همت تنی چند از اعضاء هیات علــمی دانــــشگاه ها تشــکیل و رســالت خــویش را در توسعه عــلوم نوین دندانپزشکی و روز آمد نمودن اطلاعات دندانپزشکان عمومی، تکنسین های پروتز و پرستاران دندانپزشکی می داند.

چیتاسافت با دانش و تجربه موفق در طراحی سایت های پزشکی و فروشگاهی، طراحی سایت فروش کالاهای این موسسه را انجام داده است.

نظرات کاربران

0 نظر