بازگشت به لیست محصولات

طراحی سایت موسسه آیین ارقام کویر

موسسه حسابداری آیــین ارقـــام کــویــر طی شماره ثبت 148 و شــناسه مـلی 10980230445 در اداره ثبت شرکتها استان سمنان به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت طبق اساسنامه موسسه، انجام  امور حسابداری و طراحی سیستمهای مالی ،انبارگردانی،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی،پیمانکاری در کلیه دوایر دولتی و غیر دولتی،اخذ واعطایی نمایندگی و مشاوره مـالی و مالیاتی از قبیل حسابداری مالیاتی، انجام رسیدگی و بررسی حسابها و اسناد و گزارشهای مالی، تجزیه و تحلیل و استقرار سیستم کنترلهای داخلی و مدیریتی، اصلاح حساب، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشهای مالی و مدیریتی، تنظیم اظهارنامه های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده، انــجام بررسیهای ویژه مالی و ... می باشد

چیتاسافت طراحی سایت موسسه مالی و حسابداری را با امکانات ویژه کاربری و بر پایه سیستم مدیریتی چیکا طراحی کرده است.

نظرات کاربران

0 نظر