بازگشت به لیست محصولات

طراحی سایت درباره ایل قشقایی

كوهپایه های جنوبی زاگرس و جلگه های هموار آن تا دشت های شمالی فارس و دامنه های زردكوه در مسیری كه حدود 600 كیلومتر مسافت دارد، سالیانه دوبار توسط جمعیتی چادرنشین پیموده می شود كه بیشتر ایام عمر خود را در حال كوچیدن بر این دشتهای هموار و كوههای صعب العبور هستند . این جمعیت بخشی از ایل بزرگی هستند كه "قشقایی" نام گرفته است . زبان مردمان این ایل تركی است.در یك تقسیم بندی نسبتا كلی ایل به این طوایف تقسیم می شود : طایفه دره شوری ، طایفه كشكولی ، طایفه فارسیمدان ، طایفه شش بلوكی ، طایفه عمله ، طایفه كشكولی كوچك ، طایفه قراچه ای ، طایفه صفی خانی ، طایفه جعفربیگلو ، طایفه نمدی ، طایفه ایگدر ، طایفه رحیمی .

چیتاسافت مفتخر است طراحی وب سایتی برای معرفی این ایل را بر عهده داشته است.

نظرات کاربران

0 نظر