بازگشت به لیست نمونه کار ها

طراحی سایت انتشارات دف

موسسه فرهنگی و انتشارات بزرگ دف، پس از موفقیت در نسخه نخست وب ساست خود، اکنون با راه اندازی و ارتقای سایت جدید اقدام به فروش اینترنتی کتب منتشر شده نموده است. در این وب سایت آثار این موسسه، به همراه زندگی نامه و مصاحبه هایی از همکاران انتشارات آورده شده است.

چیتاسافت وب سیات جدید نشر دف را بر پایه نسخه سه چیکا طراحی نموده است.

نام پروژه: طراحی سایت انتشارات دف

زبان وب سایت: فارسی

نظرات کاربران

0 نظر