بازگشت به لیست محصولات

طراحی سامانه پیامدهی بیمارستان لقمان

بیمارستان لقمان حکیم به عنوان مرکز پزشکی, درمانی, آموزشی و پژوهشی فوق تخصصی با 420 تخت مصوب و حدود 76 تخت ستاره دار دارای 24 بخش بستری و 14واحد پاراکلینیک و 33 واحد درمانگاه و مراکز توسعه و پژوهش , تحقیقات مسمومین , تحقیقات عفونی و بیماری های گرمسیری درعرصه های مختلف علمی ارائه خدمت می نماید.همچنین بخش مسمومین به عنوان قطب علمی مسمومین شناخته شده است.

یا وجود تعداد بسیار زیاد همکاران و مراجعه کنندگان در این مرکز، چیتاسافت راهکاری برای ارتباط بین بخش ها و کارمندان مختلف به عنوان سیستم ارتباطی و با استفاده از سامانه پیامکی طراحی و راه اندازی نمود.

نظرات کاربران

0 نظر