بازگشت به لیست محصولات

راه اندازی وب سایت آجر نسوز

در سال 1380 شرکت دیرگداز جم به ثبت رسیده و سپس کارخانه ی اول در قزوین تاسیس گردید طی این مدت تولید انواع جرمهای ریختنی ( جرم های معمولی و کم سیمان با 97- 45 درصد آلومینا) و خاک های نسوز شاموتی و آلومینائی را هم به محصولات خود اضافه کرده است. در سال 1384 با شروع تولید آجرهای نسوز شاموتی و آلومینائی سنگین و قطعات نسوز شکل دار ) pre - cast (سنگین و سبک برای کوره های صنعتی تقریبا بیشتر اهداف اولیه را کسب کرده است و از آن پس حجم تولیدات را افزایش داده و با افزودن به خطوط تولید و ایجاد اتوماسیون صنعتی ضمن تقویت و تجهیز آزمایشگاه و واحد تضمین کیفیت توانست اعتماد و اطمینان مشتریان شرکت را کسب نماید.

چیتاسافت مفتخر است که طراحی وب سایت این شرکت تولیدی را انجام داده است.

نظرات کاربران

0 نظر