بازگشت به لیست محصولات

برنامه نویسی نرم افزار سفارشی تحلیل آمار

منطقه 11شهرداری تهران از بخشهای مرکزی کلان شهرتهران است. سابقه شکل گيری بافتهای مسکونی به اولين تجديد حيات تهران دردهه 1280 ه .ق بازمی گردد و مقارن آن سالهاست و به پيکره سنتی شهر تهران مربوط می شود. بدون شک رونق ،توسعه و شکل گيری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به دوران پهلوی اول است بين سالهای 1304تا1320 که بتدريج اين عناصر يا درمحدوده کنونی منطقه 11 و يا درجوارآن است. جمعیت بسیار زیاد این منطقه باعث شده است که جمع آوری، نگهداری و تحلیل داده های آماری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. شرکت چیتا وظیفه طراحی نرم افزاری را بر عهده داشته است که داده های آماری این منطقه را به صورت دسته بندی و جامع تحلیل و تفکیک نماید.

نظرات کاربران

0 نظر