بازگشت به لیست محصولات

بانک اطلاعاتی مرکز تشکل های اجتماعی

سامانه بانک اطلاعاتی مرکز تشکل ها جهت مدیریت و ثبت ایده ها, خلاقیت ها, اطلاعات, تخصص ها و مهارتهای کاربران سامانه اعم از اعضاء کانون و عموم مردم  فراهم شد و در 3 زیر سامانه  1) بانک ایده  2) مدیریت دانش   3) بانک داوطلبین شهر   پباده سازی شد. از خصوصیات مهم این سامانه فراهم نمودن بستری می باشد تا اعضا کانون ها و عموم مردم بتوانند مهارتها, سوابق, دست آوردها,  دانش ,ایده ها , تجربیات  و دید گاه های خود درحوزه مشارکت های مردمی و فعالیتهای داوطلبانه با دیگران به اشتراک بگذارند و همچنین بتوانند از دانش و تجربیات دیگران در زمینه های مختلف استفاده نمایند.

مرکز تشکل های اجتماعی شهرداری تهران با توجه به تجربه همکاری موفق با چیتاسافت، طراحی و پیاده سازی بانک جامع اطلاعاتی را به این شرکت واگذار کرد.

نظرات کاربران

0 نظر