بازگشت به لیست محصولات

اَمُردادگان

فرزین آقازاده: خانۀ اینترنتی من اینجاست. گذرگاهی است از گذشته به سوی آینده. گذشته‌های دور و آینده‌های دور انسان. راهی که در آن انسان منطق خود را آموخته و آن سوی آن ابرانسان در انتظار او ایستاده است. منطقی که از طبیعت آموخت راه را برای شناخت طبیعت هموار کرد. او آگاهی حاصل کرد؛ و اساس این آگاهی مشاهدات حسی اوست. انسان پیرامونش را حس می‌کند و می‌شناسد. شما را در منزلگاه اینترنتی خود، به اندیشیدن و کنکاش درباب پرسشهای مختلف مهمان می‌کنم.

چیتاسافت طراحی مجله علمی شخصی آقازاده توسط چیتاسافت انجام گرفت.

نظرات کاربران

0 نظر