بازگشت به لیست رویداد ها

وب سایت جدید انتشارات دف راه اندازی می شود.

موسسه فرهنگی انتشارات دف، که سابقه ای 20 ساله در زمینه تالیف و چاپ و نشر کتب مختلف ادبی و فرهنگی دارد برای طراحی نسخه جدید وب سایت فروشگاهی خود با چیتاسافت به توافق رسید. این وب سایت بر پایه فروشگاه سفارشی و اختصاصی چیتاسافت طراحی و راه اندازی می شود.

دسته بندی: چیتاسافت