بازگشت به لیست رویداد ها

طراحی سایت موسسه آموزشگاهی علوم دندانپزشکی

موسسه سینا به عنوان اولین موسسه خصوصی در ایران برای آموزشهای آزاد و تکمیلی علوم دندانپزشکی می باشد. این موسسه به همت تنی چند از اعضاء هیات علمی دانشگاه ها تشکیل و رسالت خویش را در توسعه علوم نوین دندانپزشکی و روز آمد نمودن اطلاعات دندانپزشکان عمومی، تکنسین های پروتز و پرستاران دندانپزشکی می داند.

طراحی سایت جدید و همچنین طراحی فروشگاه اینترنتی این موسسه توسط چیتاسافت آغاز شده است.

دسته بندی: چیتاسافت