بازگشت به لیست رویداد ها

طراحی سایت فعالیت بدنی وزارت بهداشت

بيماري هاي غير واگير هر ساله در جهان به مرگ 36 ميليون نفر منجر می شود و پيش بينی می شود که اين ميزان تا سال 2020 به بيش از 94 ميليون نفر در سال برسد. از این ميزان، 48 درصد بيماری هاي قلبي عروقي، 31درصد به سرطان ها، 12درصد به بيماری هاي انسدادي ريه و 3 درصد به ديابت قندی قابل انتساب است. مهمترين عوامل خطر زمينه ساز بيماری های غيرواگير شامل فشارخون بالا، سطح بالای كلسترول خون، مصرف ناکافی ميوه و سبزي، اضافه وزن و چاقي، فعاليت بدني ناکافی، مصرف دخانيات و نوشيدن مشروبات الكلی است که پنج مورد از آنها، ارتباط شناخته شده ای با فعاليت بدني ناکافی و تغذيه نامناسب دارند. 

وزارت بهداشت در یک طرح ملی اقدام به ایجاد برنامه ملی فعالیت بدنی کرده است که چیتاسافت وظیقه راه اندازی وب سایت این طرح را برعهده دارد.

دسته بندی: چیتاسافت